Právě probíhá
  • Přihláška škol08.01. - 31.01.

  • Školní kolo20.01. - 14.02.

  • Oblastní kolo17.02. - 08.04.

  • Předkolo finále31.03. - 03.04.

  • Velké finále23.04.

Pravidla

Počet hráčů:
5 hráčů (včetně brankáře) a 1 náhradník, kteří jsou žáky přihlášené školy. Hrát mohou děvčata i chlapci od 1. do 7. tříd, prim a sekund s datem narození po 1. 9. 2006.

Hole:
Hraje se holemi na florbal.

Brankář:
Může použít pouze florbalovou brankářskou výstroj nebo její část.Rukama smí chytat a rozehrávat jen v brankovišti, za nahrávku se považuje hod vzduchem na vlastní polovině.
Mimo brankoviště smí rozehrávat nohou.

Rozměry hřiště:
10 x 20 metrů, jinak dle možností školy s ohledem na délku hry a velikost branek.
Ve finále budou organizátorem zajištěny jednotné rozměry hřiště.

Branky:
Florbalové branky, jinak dle možností školy s ohledem na délku hry a velikost hřiště.
Ve finále budou organizátorem zajištěny jednotné branky.

Doba utkání:
2 x 10 min. bez ohledu na přerušování hry.
Ve finále 2 x 5 min

Gól:
Platí vstřelením ze kteréhokoli místa hřiště.
Gól neplatí vhozením, hlavou nebo kopnutím.

Vhazování:
Při zahájení jednotlivých částí hry.Po vstřelení branky.Drží-li brankář míček déle než 3 sekundy.Po odpískání prohřešku hráče.
Ve sporných případech dle rozhodnutí rozhodčího.

Rozehrání:
Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo.
Z rozehrání nelze přímo vstřelit branku.

Tresty:
Hra vysokou holí (hokejka nad pasem hráčů).Nepřiměřený kontakt s protihráčem.
Vulgární vyjadřování - nesportovní chování.
Zdržování hry.

Za uvedené prohřešky proti pravidlům následuje trest pro hráče ve výši 30 sekund mimo hru.

Dresy:
Každé družstvo musí nastoupit v oblastních kolech a ve finále v jednotném dresu s čísly na zádech. Ve školních kolech dle uvážení trenéra. Povoleny jsou rozlišovací vesty.

Náhradníci:
Je povoleno jmenovat jednoho náhradníka, který může nastoupit kdykoliv v průběhu hry.

Rozhodčí:
Jeho přítomnost zajišťuje škola při školním a oblastních kolech.
Finále garantuje organizátor turnaje.

Nerozhodný stav:
Nerozhodne-li o vítězi základní hrací doba, následují ve finále 3 trestná střílení. Nebude-li i přesto rozhodnuto, trestná střílení pokračují do rozhodnutí /platí pravidlo zlatého gólu/.
Ve školních a oblastních kolech v případě shody bodů následuje prodloužení 1 x 5 min. s pravidlem "kdo dá v tomto čase gól, vyhrává a postupuje. Nerozhodne-li o vítězi prodloužení, následuje 5 trestných střílení. Při nájezdech se musejí vystřídat všichni hráči. V případě shody následují další trestná střílení, s pravidlem "kdo dá gól, vyhrává a postupuje".

Trestné střílení:
Trestné střílení se provádí ze středového bodu. Všichni hráči, mimo bránícího brankáře a hráče provádějícího trestné střílení, musí být ve svých prostorech pro střídání po celou dobu provádění trestného střílení. Při započetí trestného střílení je brankář na brankové čáře. Hráč provádějící trestné střílení musí mít během celého trestného střílení míč neustále v pohybu vpřed. Počet úderů není omezen. Jakmile brankář tečuje míč, hráč provádějící trestné střílení se nesmí znovu dotknout míče během tohoto trestného střílení.

Pohyb vpřed znamená směrem od středové čáry. Zasáhne-li míč přední stranu konstrukce brány, poté zasáhne brankáře a překročí zepředu brankovou čáru, branka bude uznána. Pokud na samém začátku trestného střílení dojde k tomu, že je míč tažen zpět, trestné střílení se přeruší, a začne se úplně nové.

                                                                                                                          

 

Organizátor si vyhrazuje právo změny pravidel.

PŘIHLÁŠKA ŠKOL

do Street Hockey 2020

Za podporu děkujeme